تناسب اندام به روش آبی!

ورزش در آب قادر است راهی درسمت تندرستی و تناسب‌اندام باشد و تناسب‌اندام هم راهی در راستای زیبایی . پزشکان معتقدند ورزش در آب در پروسه اولیه بیماری‌های مفصلی می تواند از دلایل و ترقی این بیماری‌ها دوری کند . ورزش نه‌تنها در پیشگیری از درد مفاصل نقش مهمی داراست , بلکه در مراحل نخستین بیماری که پزشک تشخیص آرتروز میدهد , از عارضه ها این بیماری و پیشرفت آن نیز جلوگیری می نماید و در معالجه هرچه خوب تر آن نیز موءثر است .
درین تراز از ورزش‌های بدون تحمل وزن , مانند روش رفتن در آب یا به کارگیری از دستگاه‌هایی مانند تردمیل و دوچرخه اثبات در استخرها , می‌توان برای کاهش درد و جلوگیری از دلایل و ترقی بیماری سود کرد .

با 8 حرکت ورزشی در آب آشنا شوید :
کشش با بازوی خم
پیش از استارت به ورزش , برای گرم کردن بدن‌تان , پیشنهاد میشود درحالی که ایستاده‌اید یک بازویتان را خم و بازوی دیگر را در جهت جلو دراز فرمائید . با خم کردن آرنج و مفتوح کردن بازو از مفصل کتف , بازو را به عقب بکشید .

کشش صاف و بی واسطه بازو
آرنجتان را راست نگه دارید . یکپارچه را درسمت خارج بچرخانید ( کف دست در راستای بالا بچرخد ) و بازو را به طرف جلوی تن فشار و جنبش دهید . به طور همزمان دست دیگر را به طرف باطن بچرخانید ( کف دست در جهت ذیل بچرخد ) و بازو را به طرف عقب بدن هل بدهید . با دست مخالف , حرکت را تکرار فرمائید .

جنبش پارویی سینه
با هر دو بازو ( دست ) به جلو بروید . بازوها را تا آنجا که در برگه یکسانی قرار بگیرند , از تن به صورت افقی دور فرمائید . آرنج‌ها را تا 90 رتبه خم و بازوها را به خط میانی بدن نزدیک فرمایید .

کشش عرضی بدن
این تکان شبیه به شنای کرال سینه است البته تمرین در یک عصر با یکپارچه انجام می شود و دست دیگر روی ران یا کمر قرار می‌گیرد . دستی که تکان مینماید , پر سرعت به طرف خط میانی چرخش می یابد و پهنا تن را طی می‌نماید .

حرکت پاندولی از جلو به عقب
یک پارچه را روی کمر یا این که لبه استخر قرار دهید و به شرایط بی واسطه و صاف بایستید . دست دیگر را از جلو به عقب , با فلکشن ( خم کردن ) و اکستنشن ( صاف کردن ) مفصل کتف تاب بدهید .

چرخش پاندولی
درحالی که دستتان را روی حاشیه استخر قرار داده‌اید , بایستید . دست دیگر را ابتدا در جهت جنبش عقربه‌های ساعت و بعد برخلاف جهت تکان عقربه‌های ساعت جنبش دهید .
جنبش ضربدری پاندولی
درحالی که به استخر تکیه داده‌اید , برای انجام این عمل بایستی یک دستتان را به کمر بزنید و دست دیگر را به‌صورت ضربدری تکان دهید . پس از چند بار انجام این حرکت , با دست دیگر این تمرین را دوباره انجام دهید .


تکان ترکیبی دربرگیرنده سه بخش
بخش A
دستتان را از دو طرف تن موازی با کف استخر , در حالی که زاویه آن ها اندکی کمتر از 90 مرتبه باشد , بالا بیاورید و صاف فرمایید .

بخش B
دستتان را برای چهار توشه به طرف عقب بچرخانید . دستتان را در پشت بدن به هم برسانید . دستتان را صاف فرمایید و فورا ( سرعت بالا ) به طرف بالا بکشید . آن گاه دست‌ها را در وضعیت اولیه صاف کنید ( نگه دارید ) .

بخش C
دستتان را چهار بار به طرف جلو بچرخانید . سپس دست‌ها را در جلوی سینه به نیز برسانید . به طرف جلو فشار دهید , آرنج‌ها را راست فرمایید و به سمت سرشانه‌ها گشوده فرمایید &# مکمل فیتنس ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *